ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับ หลักวิทยาศาสตร์
bulletหินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ
bulletหินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 3 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 4 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย
bulletหินดี.ซี.ไอ. 7 ตา และ 8 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 9 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ 12 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน-ทอง
bulletหินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว
bulletหินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ
bulletหินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล
bulletหินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน
bulletหินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และหินผู้สูงศักดิ์
bulletหินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ
bulletหินดี.ซี.ไอกับปีเกิด ภาค 1
bulletขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ.
bulletเปรียบเทียบเนื้อผิวหินดีซีไอเก่า-ใหม่
bullet8 สิ่งมงคงในธิเบต
dot
รายละเอียดสินค้า
dot
bulletOld Heaven&Earth Dzi
bulletOld 2 Eyed Dzi
bulletหินธิเบต 9 ตา
bulletรวมหินดี.ซี.ไอ.
bulletแหวนหินดี.ซี.ไอ.
bulletหินดี.ซี.ไอ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 2 ตา
8 สิ่งมงคลในธิเบต article

8 สัญลักษณ์มงคลในธิเบต   (The Eight Auspicious Symbol)

8 สัญลักษณ์มงคลเป็นสิ่งที่ชาวธิเบตนับถือกัน โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศาสนาก่อกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย และแพร่หลายมากในธิเบต หลายคนได้นำสัญลักษณ์เหล่านี้มาประดับกันทั่วทุกแห่งหน ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต เราลองมาดูถึงความหมายในแต่ละสัญลักษณ์กัน ซึ่งบางสัญลักษณ์ก็มีเหมือนกันในหินธิเบต (dzi beads) แต่ที่สำคัญสัญลักษณ์ที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ชาวธิเบตเคารพและนับถือมาก

1. ฉัตรสีขาว (The White Parasol)

ฉัตรเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องสิ่งไม่ดี อาธิเช่นความเจ็บปวด ความต้องการ อุปสรรค การป่วยไข้ และภยันตรายต่างๆ และอีกความหมายหนึ่งก็แสดงถึงความมั่งคั่ง ยิ่งฉัตรมีจำนวนชั้นมากก็ยิ่งหมายถึงบุคคลนั้นมีความมั่งคั่งมาก ในสมัยโบราณ ฉัตร 13 ชั้น ถูกจัดขึ้นแสดงสถานะของกษัตริย์

 

2. ปลาคู่สีทอง (The Golden Fishes)

ปลาคู่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ความอุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับปลาที่มีอิสระในน้ำ อีกทั้งความเจริญงอกงามก็จะเพิ่มทวีขึ้นเป็นหลายเท่าตัวด้วย ในประเทศจีนสัญลักษณ์ปลาคู่ถูกนำมาใช้ในพิธีแต่งงาน เนื่องจากความหมายเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ด้วย

 

3. แจกันแห่งโภคทรัพย์สีทอง (The Golden Treasure Vase)

แจกันแห่งโภคทรัพย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งที่มีทรัพย์ไม่มีวันหมด รูปแบบของแจกันประดับไปด้วยกลีบบัวแผ่อยู่รอบนอก ประดับไปด้วยกลุ่มอัญมณีทั้ง 3 ชนิดด้านบน อันสื่อถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ( สัญลักษณ์นี้สามารถเห็นในหินธิเบต dzi ด้วยเช่นกันซึ่งในบางหมู่บ้านในธิเบตให้ความสำคัญมากกว่าหิน 9 ตา ..... ผู้แปลได้เขียนเพิ่มเนื่องจากเคยอ่านเจอบทความเช่นนี้ )

 

4. ดอกบัว (The Lotus)

ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และเป็นอิสระจากเรื่องทางโลก ความบริสุทธิ์ที่ว่านั้นคือความบริสุทธิ์ทั้งทางกาย วาจา และใจ สำหรับพุทธศาสนาในธิเบตนั้น ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของอมิตภพระพุทธเจ้า ( สัญลักษณ์นี้สามารถเห็นในหินธิเบต dzi ด้วยเช่นกัน ..... ผู้แปลได้เขียนเพิ่ม )

 

5. หอยสังข์ลายวนขวา (The Right-Turning Conch Shell)

หอยสังข์นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่กลัวเกรงในการประกาศความเป็นสัจธรรมแห่งพระธรรมในศาสนาพุทธ ในธิเบตเป็นสัญลักษณ์มงคลสำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา สำหรับพราหมณ์-ฮินดู เสียงแตรจากหอยสังข์เป็นเสียงประกาศชัยชนะในสงคราม

 

6. เงื่อนมงคล (The Endless or Glorious Knot)

เงื่อนมงคลเป็นสัญลักษณ์ของการรู้แจ้งและความเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในทางโลกสัญลักษณ์นี้สื่อถึง อายุมั่นขวัญยืน ความรักที่มั่นคง และความสามัคคี

 

7. ธงแห่งชัยชนะ (The Victory Banner)

ธงแห่งชัยชนะเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้าในการผจญมาร ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้  ในธิเบตรูปแบบของธงจะมีอยู่ 11 แบบซึ่งเป็นเครื่องหมายถึง 11 วิธีการต่างๆในการฟันฝ่าสิ่งไม่ดีต่าง

 

8. กงล้อ (The Wheel)

กงล้อหรือธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลง ในทางพุทธศาสนานั้น การหมุนของธรรมจักรได้สื่อถึงการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ส่วนประกอบของธรรมจักรมี 3 ส่วนคือ ดุมล้อตรงกลาง, ซี่ล้อทั้ง 8 และขอบรอบนอก ได้สื่อถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ดุมล้อตรงกลางเปรียบเหมือนศีลที่เป็นศูนย์กลางความมั่นคงของจิตใจ ขอบรอบนอก เปรียบเหมือนสมาธิที่ควบคุมการหมุนไปของกงล้อ และ ซี่ล้อทั้ง 8 เปรียบได้กับปัญญาอันได้แก่มรรคมีองค์ 8

 

ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงได้แปลโดยย่อ และนำรูปมาจาก The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols, Robert Beer, 2003 ผู้สนใจสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ตามที่แจ้งไว้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัย และโปรดแจ้งด้วย

 
บทความน่าสนใจ

เปรียบเทียบเนื้อผิวของหินดีซีไอเก่า-ใหม่ article
ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ. article
หินดี.ซี.ไอ. กับปีเกิด ภาค 1 article
หินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ article
หินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และ หินผู้สูงศักดิ์ article
หินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน article
หินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล article
หินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ article
หินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว article
หินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง article
หินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 12 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 9 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 7 ตา หินแห่งความสำเร็จ, หินดี.ซี.ไอ. 8 ตา หินแห่งการปกป้องจากพระโพธิสัตว์ทั้ง 8 ทิศ article
หินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย article
หินดี.ซี.ไอ. 4 ตา หินแห่งการปกป้องคุ้มครองภัยและอุปสรรค article
หินดี.ซี.ไอ. 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และ อายุวัฒนะ article
หินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ article
หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับหลักวิทยาศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.