ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับ หลักวิทยาศาสตร์
bulletหินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ
bulletหินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 3 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 4 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย
bulletหินดี.ซี.ไอ. 7 ตา และ 8 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 9 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ 12 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน-ทอง
bulletหินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว
bulletหินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ
bulletหินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล
bulletหินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน
bulletหินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และหินผู้สูงศักดิ์
bulletหินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ
bulletหินดี.ซี.ไอกับปีเกิด ภาค 1
bulletขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ.
bulletเปรียบเทียบเนื้อผิวหินดีซีไอเก่า-ใหม่
bullet8 สิ่งมงคงในธิเบต
dot
รายละเอียดสินค้า
dot
bulletOld Heaven&Earth Dzi
bulletOld 2 Eyed Dzi
bulletหินธิเบต 9 ตา
bulletรวมหินดี.ซี.ไอ.
bulletแหวนหินดี.ซี.ไอ.
bulletหินดี.ซี.ไอ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 2 ตา
ลูกปัดฟอสซิลหอยสังข์ article

ลูกปัดฟอสซิลหอยสังข์ (Conch fossil Beads)

ลูกปัดนี้ทำขึ้นจากฟอสซิลหอยสังข์สายพันธุ์ Neptunea ซึ่งมีอายุประมาณ 35-50 ล้านปี ประวัติโดยสังเขป เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งก่อให้เกิดเทือกเขาหิมาลัยเมื่อหลายล้านปีมาก่อน ทำให้มีฟอสซิลหลายชนิดบริเวณตามเทือกเขาหิมาลัยโดยเฉพาะฟอสซิล จากทะเล ซึ่งฟอสซิลหอยสังข์นี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่อยู่บริเวณระดับ 5,000 เมตรของเทือกเขาหิมาลัย ชาวบ้านบริเวณอินเดียตอนเหนือหมู่บ้านหนึ่งมีอาชีพเก็บหอยสังข์ชนิดนี้บริเวณที่หิมะละลายจากเทือกเขาและมีฟอสซิลบางประเภทตกลงมาพร้อมกัน ซึ่งมีเหตผลที่ว่าทำไมจำต้องเป็น ฟอสซิลหอยสังข์

1. หอยสังข์เป็นสิ่งมงคลไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดู และเป็นสิ่งมีค่ายิ่งสำหรับศาสนาพุทธในธิเบต

2. สีสันสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นลายขดหอยมีลักษณะเป็น หยิน-หยาง ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสวมใส่ชนิดนี้จะเกิดสมดุลในร่างกาย

3. บริเวณเทือกเขาหิมาลัยมีแร่ธาตุสำคัญมากมาย และมีกระแสแม่เหล็กธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ จึงทำให้เกิดแร่ธาตุและพลังแม่เหล็กในฟอสซิล หอยสังข์นี้ ผู้ใส่จึงมีสุขภาพที่ดีขึ้น
รายละเอียดสินค้า

หินที่มีจูซา หรือ cinnabar dot มีจำนวนจำกัดครับ article
หินเก่า 2 ตาลายพิเศษ article
หนังสือ The Gzi Beads of Tibet article
Old 2 Eyed Dzi article
Old 2 Eyed Dzi Beads article
Old 2 Striped Dzi article
Old Striped Dzi article
Old Dzi Heaven & Earth หินเก่าฟ้า-ดิน article
Old 2 Eyed Dzi article
หิน Dragon Line article
รวมหินดี.ซี.ไอ. 3 article
การถักหินดี.ซี.ไอ.ขึ้นคอ article
หิน ดี.ซี.ไอ. 8 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 15 ตา และซิทริน article
หิน 9 ตากับลูกปัดหินเก่า article
หินดี.ซี.ไอ. 15 ตา และหมอยา article
หิน 9 ตาและหมอยา article
หินใบโพธิ์แบบถักเชือกข้อมือ article
รวมหินดี.ซี.ไอ. 2 article
หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินธิเบต 9 ตา article
รวมหินดี.ซี.ไอ. article
แหวนหินดี.ซี.ไอ. articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.