ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับ หลักวิทยาศาสตร์
bulletหินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ
bulletหินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 3 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 4 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย
bulletหินดี.ซี.ไอ. 7 ตา และ 8 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 9 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ 12 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน-ทอง
bulletหินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว
bulletหินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ
bulletหินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล
bulletหินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน
bulletหินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และหินผู้สูงศักดิ์
bulletหินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ
bulletหินดี.ซี.ไอกับปีเกิด ภาค 1
bulletขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ.
bulletเปรียบเทียบเนื้อผิวหินดีซีไอเก่า-ใหม่
bullet8 สิ่งมงคงในธิเบต
dot
รายละเอียดสินค้า
dot
bulletOld Heaven&Earth Dzi
bulletOld 2 Eyed Dzi
bulletหินธิเบต 9 ตา
bulletรวมหินดี.ซี.ไอ.
bulletแหวนหินดี.ซี.ไอ.
bulletหินดี.ซี.ไอ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 2 ตา
หินดี.ซี.ไอ. กับปีเกิด ภาค 1 article

 

หินดี.ซี.ไอ.

ความหมาย

ปีเกิด

หิน 1 ตา

一眼天珠    光明之珠  增长智慧 达成愿望

อีเหยียนเทียนจู กวงหมิงจือจู  เจิงฉางจื้อฮุ่ย  ต๋าเฉิงย่วนวั่ง

หินดีซีไอ 1 ตา ปัญญาสว่างไสว ไหวพริบเป็นเลิศ ก่อเกิดความสมหวัง

     มะเมีย มะแม วอก

หิน 2 ตา

二眼天珠 夫妻和睦 增长人缘 事业成功

เอ้อเหยียนเทียนจู ฟูชีเหอมู่  เจิงฉางเหยินหยวน ซื่อเย่เฉิงกง

หินดีซีไอ 2 ตา สร้างสามัคคี พี่น้องผองเพื่อน สามีภรรยา นำพาความสำเร็จ 

ระกา จอ กุน

หิน 3 ตา

三眼天珠 福禄寿 三星拱照 发财之珠

ซานเหยียนเทียนจู ฟู่ลู่โซ่ว ซานซิงก่งจ้าว ฟาไฉจือจู

หินดีซีไอ 3 ตา ฮกลกซิ่วนำมา ซึ่งความสุข ความสมหวัง ความแข็งแรง  

เถาะ มะโรง มะเส็ง

หิน 4 ตา

四眼天珠 大利四方 四大菩萨 增福除灾

ซื่อเหยียนเทียนจู ต้าลี่ซื่อฟาง ซื่อต้าผูซ่า เจิงฝูฉูไจ

หินดีซีไอ 4 ตา พระโพธิสัตว์ 4 ทิศ ก่อเกิดลาภผล ปกป้องอันตราย

เถาะ มะโรง มะเส็ง

หิน 5 ตา

五眼天珠 五方财神 得财添寿 喜庆丰盛

อู๋เหยียนเทียนจู อู่ฟางไฉเสิน เต๋อไฉเทียนโซ่ว สี่ชิ่งเฟิงเซิ่ง

หินดีซีไอ 5 ตา เทพเจ้าแห่งโชคลาภ มั่งคั่งยินดี มีสุขภาพแข็งแรง      

มะเมีย มะแม วอก

หิน 6 ตา

六眼天珠  六六大顺 避灾除邪 心想事成

ลิ่วเหยียนเทียนจู ลิ่วลิ่วต้าซุ่น ปี้ไจฉูเสีย ซินเสี่ยงซื่อเฉิง

หินดีซีไอ 6 ตา ราบรื่นไร้อุปสรรค ผ่านพ้นเภทภัย สมหวังดั่งใจหมาย

มะเมีย มะแม วอก

หิน 7 ตา

七眼天珠  财富事业 姻缘健康 圆满运行

ชีเหยียนเทียนจู ไฉฟู่ซื่อเย่ อินหยวนเจี้ยนคัง หยวนหม่านยุ่นสิง

หินดีซีไอ 7 ตา กิจการมั่งคั่ง พลานามัยแข็งแรง บุพเพนำพา คบค้าสมาคม

มะเมีย มะแม วอก

หิน 8 ตา

八眼天珠 八方保佑 解除伤害 贵人相助  

ปาเหยียนเทียนจู ปาฟางป่าวโย่ว เจี่ยฉูซางไห้  กุ้ยเหยินเซียงจู้

หินดีซีไอ 8 ตา ปกป้องทุกสารทิศ ปกป้องอันตราย ผู้ใหญ่คอยค้ำจุน 

ชวด ฉลู ขาล

หิน 9 ตา

九眼天珠 九乘佳运 权威显赫 利益激增   

จิ๋วเหยียนเทียนจู จิ่วเฉิงเจียยุ่น ฉวนเวยเสี่ยนเฮ่อ ลี่อี้จีเจิง

หินดีซีไอ 9 ตา นำพาซึ่งโอกาส บารมีอำนาจ ผลประโยชน์เพิ่มพูน

เถาะ มะโรง มะเส็ง

และทุกปีเกิด

หิน 10 ตา

十眼天珠 十全十美 增长人缘 消除障碍

สือเหยียนเทียนจู สือเฉวียนสือเหม่ย เจิงฉางเหยินหยวน เซียวฉูจ้างอ้าย

หินดีซีไอ 10 ตา นำพาความสำเร็จ นับหน้าถือตา ขจัดอุปสรรค 

ระกา จอ กุน

หิน 11 ตา

十一眼天珠 增长福慧 事事顺意 顺达佳境

สืออีเหยียนเทียนจู เจิงฉางฝูฮุ่ย ซื่อซื่อซุ่นอี้ ซุ่นต๋าเจียจิ้ง

หินดีซีไอ 11 ตา ปัญญาเพิ่มพูน เสริมสิริมงคล ทุกอย่างราบรื่น

มะเมีย มะแม วอก

หิน 12 ตา

十二眼天珠 有求必应 勇猛超群 声名响亮

สือเอ้อเหยียนเทียนจู โหย่วฉิวปี้อิ้ง หยงเหมิ่งเชาฉวิน เซิงหมิงเซี่ยงเลี่ยง

หินดีซีไอ 12 ตา เมื่อท่านขอมา เราย่อมรับปาก มีพลังเหนือผู้อื่น ชื่อเสียงกึกก้อง

      ระกา จอ กุน

หิน 13 ตา

十三眼天珠 五顺八吉 吉祥如意 愿望早成

สือซานเหยียนเทียนจู อู่ซุ่นปาจี๋ จี๋เสียนหยูอี้ ย่วนวั่งจ่าวเฉิง

หินดีซีไอ 13 ตา แปดมงคลสู่ห้าโชคลาภ สมดังปรารถนา สัมฤทธิ์ในเร็ววัน

      เถาะ มะโรง มะเส็ง

หิน 15 ตา

十五眼天珠 七珍八报 事业增长 和睦健康

สืออู๋เหยียนเทียนจู ชีเจินปาเป้า ซื่อเย่เจิงฉาง เหอมู่เจี้ยนคัง

หินดีซีไอ 15 ตา นำมาซึ่งสิ่งตอบแทน ธุรกิจรุ่งเรือง ร่างกายแข็งแรง  

ระกา จอ กุน

หิน 21 ตา

二十一眼天珠 万事如意 事业昌盛 无往不利

เอ้อสืออีเหยียนเทียนจู ว่านซื่อหยูอี้ ซื่อเย่ชางเซิ่ง อู๋หว่างปู๋ลี่

หินดีซีไอ 21 ตา สมปรารถนาทุกสิ่ง กิจการรุ่งเรือง ผ่านพ้นอุปสรรค

ชวด ฉลู ขาล  

 
บทความน่าสนใจ

เปรียบเทียบเนื้อผิวของหินดีซีไอเก่า-ใหม่ article
ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ. article
8 สิ่งมงคลในธิเบต article
หินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ article
หินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และ หินผู้สูงศักดิ์ article
หินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน article
หินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล article
หินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ article
หินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว article
หินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง article
หินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 12 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 9 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 7 ตา หินแห่งความสำเร็จ, หินดี.ซี.ไอ. 8 ตา หินแห่งการปกป้องจากพระโพธิสัตว์ทั้ง 8 ทิศ article
หินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย article
หินดี.ซี.ไอ. 4 ตา หินแห่งการปกป้องคุ้มครองภัยและอุปสรรค article
หินดี.ซี.ไอ. 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และ อายุวัฒนะ article
หินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ article
หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับหลักวิทยาศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.