ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับ หลักวิทยาศาสตร์
bulletหินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ
bulletหินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 3 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 4 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย
bulletหินดี.ซี.ไอ. 7 ตา และ 8 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 9 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ 12 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน-ทอง
bulletหินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว
bulletหินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ
bulletหินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล
bulletหินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน
bulletหินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และหินผู้สูงศักดิ์
bulletหินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ
bulletหินดี.ซี.ไอกับปีเกิด ภาค 1
bulletขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ.
bulletเปรียบเทียบเนื้อผิวหินดีซีไอเก่า-ใหม่
bullet8 สิ่งมงคงในธิเบต
dot
รายละเอียดสินค้า
dot
bulletOld Heaven&Earth Dzi
bulletOld 2 Eyed Dzi
bulletหินธิเบต 9 ตา
bulletรวมหินดี.ซี.ไอ.
bulletแหวนหินดี.ซี.ไอ.
bulletหินดี.ซี.ไอ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 2 ตา
หินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 12 ตา article

หินดี.ซี.ไอ. 11 ตา หินแห่งมนตราอันประกอบไปด้วย หิน 6 ตาด้านหนึ่งอันเป็นมนตราธิเบตว่า “โอม มา นี ปัด เม ฮุง” ของพระอวโลติเกศวร หรือพระแม่กวนอิม

โอม สีขาว คือองค์ปัญญาของท่าน ฌานบารมีของท่านได้ขจัดความเฉื่อยชา หลงในความสุขสบายของอัตตา

มา สีเขียว คือเมตตาจิตของท่าน ขันติบารมีของท่านได้ขจัดความริษยา การแสวงหาชัยชนะด้วยเล่ห์กลต่างๆ

นี สี เหลือง คือกาย วาจา ใจ การกระทำ และบุญบารมีของท่าน ศีลบารมีของท่านได้ขจัดความยึดติดในตน ความปารถนาไม่สิ้นสุด

ปัด สีฟ้า คือเสมอภาพ ปัญญาบารมีของท่านได้ขจัดความโง่เขลา ชาด้าน เก็บกด

เม สีแดง คือความอิสระ ความมั่งคั่ง ทานบารมีของท่านได้ขจัดความโลภ ความหิวกระหาย

ฮุม สีดำ คือมหาเมตตากรุณา วิริยะบารมีของท่านได้ขจัดความโกรธแค้น การต้องการทำลาย

 

อีกด้านหนึ่งมี 5 ตามีความหมายแทนองค์พระพุทธเจ้าทั้ง 5 ภาคอันมีความหมายถึง คุณความดี มีความพร้อม มีความเข้าใจลึกซึ้ง มีความประนีประนอม และความสำเร็จดั่งนิพพาน ผู้สวมใส่หินดี.ซี.ไอ. 11 ตาจึงเหมือนได้รับความสุขทุกประการนั่นเอง

 

หินดี.ซี.ไอ. 12 ตา หินแห่งความมั่นใจ ทำการใดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความนับหน้าถือตาในแวดวงสังคม

 

 
บทความน่าสนใจ

เปรียบเทียบเนื้อผิวของหินดีซีไอเก่า-ใหม่ article
ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ. article
8 สิ่งมงคลในธิเบต article
หินดี.ซี.ไอ. กับปีเกิด ภาค 1 article
หินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ article
หินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และ หินผู้สูงศักดิ์ article
หินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน article
หินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล article
หินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ article
หินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว article
หินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง article
หินดี.ซี.ไอ. 9 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 7 ตา หินแห่งความสำเร็จ, หินดี.ซี.ไอ. 8 ตา หินแห่งการปกป้องจากพระโพธิสัตว์ทั้ง 8 ทิศ article
หินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย article
หินดี.ซี.ไอ. 4 ตา หินแห่งการปกป้องคุ้มครองภัยและอุปสรรค article
หินดี.ซี.ไอ. 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และ อายุวัฒนะ article
หินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ article
หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับหลักวิทยาศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.