ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับ หลักวิทยาศาสตร์
bulletหินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ
bulletหินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 3 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 4 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย
bulletหินดี.ซี.ไอ. 7 ตา และ 8 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 9 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ 12 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน-ทอง
bulletหินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว
bulletหินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ
bulletหินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล
bulletหินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน
bulletหินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และหินผู้สูงศักดิ์
bulletหินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ
bulletหินดี.ซี.ไอกับปีเกิด ภาค 1
bulletขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ.
bulletเปรียบเทียบเนื้อผิวหินดีซีไอเก่า-ใหม่
bullet8 สิ่งมงคงในธิเบต
dot
รายละเอียดสินค้า
dot
bulletOld Heaven&Earth Dzi
bulletOld 2 Eyed Dzi
bulletหินธิเบต 9 ตา
bulletรวมหินดี.ซี.ไอ.
bulletแหวนหินดี.ซี.ไอ.
bulletหินดี.ซี.ไอ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 2 ตา
หินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย article

 

 

หินดี.ซี.ไอ. 5  ตา หินแห่งโชคลาภ ร่ำรวย มั่งคั่ง มีอนาคตที่ดี และประสบความสำเร็จ ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ายินดี ในความเชื่อที่ธิเบตเองได้กล่าวถึงเทพเจ้าที่ได้มอบความมั่งคั่ง ความโชคดี บริวารดี อนาคตที่ดี และสมดังปรารถนาทุกประการ รูปแบบหินดี.ซี.ไอ. 5 ตามีหลักๆ อยู่ 2 แบบ แบบแรกด้านซ้ายมือคือมี 5 ตา (หน้า 3 ตา หลัง 2 ตา) และอีกแบบหนึ่งคือ หิน 5 ตาที่มีสายฟ้าอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการได้มาโดยรวดเร็ว

 

 

 

หินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินที่สามารถปัดเป่ากรรมร้าย และสิ่งชั่วร้ายได้ โดยสามารถเอาชนะสิ่งไม่ดีทั้ง 6 ประการ อันได้แก่ ความก้าวร้าว ความสูญเสีย ความไม่เอาใจใส่ ความโกรธ ความละเลย และ ความทุกข์ยาก ไม่เพียงเท่านั้นยังไม่ความเชื่อต่อไปอีกว่า ดี.ซี.ไอ. 6 ตายังมีความหมายในการช่วยพัฒนาจิตใจที่ดีทั้ง 6 ประการ อันได้แก่ ความบันเทิงใจ ความมีจริยธรรม ความมุ่งมั่น ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความฉลาดรอบคอบ และความตั้งใจที่จะทำให้ถึงที่สุด ดังนั้นผู้สวมใส่หินดี.ซี.ไอ. 6 ตาถ้ามีเรื่องไม่สบายใจ ก็สามารถบรรเทาได้ ถ้ามีโครงการทำอะไรหากมีความตั้งใจและมุ่งมั่นก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดี

หินดี.ซี.ไอ. 6 ตาด้านซ้ายเป็นแบบทั่วไป ในขณะที่อีกแบบหนึ่งคือ หิน 6 ตามังกร ซึ่งมีไม่มากนักในปัจจุบัน

 
บทความน่าสนใจ

เปรียบเทียบเนื้อผิวของหินดีซีไอเก่า-ใหม่ article
ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ. article
8 สิ่งมงคลในธิเบต article
หินดี.ซี.ไอ. กับปีเกิด ภาค 1 article
หินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ article
หินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และ หินผู้สูงศักดิ์ article
หินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน article
หินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล article
หินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ article
หินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว article
หินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง article
หินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 12 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 9 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 7 ตา หินแห่งความสำเร็จ, หินดี.ซี.ไอ. 8 ตา หินแห่งการปกป้องจากพระโพธิสัตว์ทั้ง 8 ทิศ article
หินดี.ซี.ไอ. 4 ตา หินแห่งการปกป้องคุ้มครองภัยและอุปสรรค article
หินดี.ซี.ไอ. 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และ อายุวัฒนะ article
หินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ article
หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับหลักวิทยาศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.