ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับ หลักวิทยาศาสตร์
bulletหินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ
bulletหินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 3 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 4 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย
bulletหินดี.ซี.ไอ. 7 ตา และ 8 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 9 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ 12 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน-ทอง
bulletหินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว
bulletหินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ
bulletหินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล
bulletหินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน
bulletหินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และหินผู้สูงศักดิ์
bulletหินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ
bulletหินดี.ซี.ไอกับปีเกิด ภาค 1
bulletขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ.
bulletเปรียบเทียบเนื้อผิวหินดีซีไอเก่า-ใหม่
bullet8 สิ่งมงคงในธิเบต
dot
รายละเอียดสินค้า
dot
bulletOld Heaven&Earth Dzi
bulletOld 2 Eyed Dzi
bulletหินธิเบต 9 ตา
bulletรวมหินดี.ซี.ไอ.
bulletแหวนหินดี.ซี.ไอ.
bulletหินดี.ซี.ไอ 2 ตา
bulletหินดี.ซี.ไอ. 2 ตา




หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ความเชื่อกับหลักวิทยาศาสตร์ article

หินธิเบต ดี.ซี.ไอ. มีความเชื่อมาเป็นนับพันๆ ปี จากสัญลักษณ์ หรืออาจสามารถเรียกว่า "มนตรา" ที่ถูกสลักลงบนเนื้อหิน และความเชื่อนั้นยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบัน แต่ความเชื่ออย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวโลกยอมรับว่าหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. ดีอย่างไร ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้นำหินธิเบต ดี.ซี.ไอ. กลับไปทำการวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น และพบว่า หินชนิดนี้มาจากใต้เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์พบว่าในเนื้อหิน ประกอบด้วยแร่ธาตุจากดาวอังคารประมาณ 14 ชนิด ซึ่งเป็นผลมาจากสะเก็ดดาวจากดาวอังคารได้ตกลงมาบริเวณเทือกเขาหิมาลัยประมาณ 5,000 ปีที่แล้ว ทำให้หินชนิดนี้มีค่าความเป็นแม่เหล็กสูงถึง 13 วัตต์ ในขณะที่หินคริสตรัลนั้นมีเพียง 4 วัตต์เท่านั้น ซึ่งปริมาณแม่เหล็กในหินนี้มีปริมาณเพียงพอที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีระบบหมุนเวียนโลหิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น




บทความน่าสนใจ

เปรียบเทียบเนื้อผิวของหินดีซีไอเก่า-ใหม่ article
ขั้นตอนเบื้องต้นในการดูหินธิเบตดี.ซี.ไอ. article
8 สิ่งมงคลในธิเบต article
หินดี.ซี.ไอ. กับปีเกิด ภาค 1 article
หินดี.ซี.ไอ. นกวิเศษ (Garuda) และ หินสวัสดิกะ article
หินดี.ซี.ไอ. เขี้ยวเสือ และ หินผู้สูงศักดิ์ article
หินดี.ซี.ไอ. ฟ้าดิน article
หินดี.ซี.ไอ. กระดองเต่า และหินสิริมงคล article
หินดี.ซี.ไอ. แจกันแห่งโภคทรัพย์ และ หินวัชระ article
หินดี.ซี.ไอ. ใบโพธิ์ และ ดอกบัว article
หินดี.ซี.ไอ. เกี่ยวเงิน เกี่ยวทอง article
หินดี.ซี.ไอ. 11 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 12 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 9 ตา article
หินดี.ซี.ไอ. 7 ตา หินแห่งความสำเร็จ, หินดี.ซี.ไอ. 8 ตา หินแห่งการปกป้องจากพระโพธิสัตว์ทั้ง 8 ทิศ article
หินดี.ซี.ไอ. 5 ตาหินแห่งโชคลาภ และหินดี.ซี.ไอ. 6 ตา หินแห่งการขจัดความเลวร้าย article
หินดี.ซี.ไอ. 4 ตา หินแห่งการปกป้องคุ้มครองภัยและอุปสรรค article
หินดี.ซี.ไอ. 3 ตา หินแห่งความสุข ความมั่งมี และ อายุวัฒนะ article
หินดี.ซี.ไอ. 1 ตา และ หินดี.ซี.ไอ. 2 ตา article
หินธิเบตดี.ซี.ไอ. ทำไมจึงเป็นหินเพื่อสุขภาพ article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.